Associació de dones del món rural de Catalunya

L’Associació de les Dones del Món Rural, Pageses i Ramaderes de Catalunya lluita per donar visibilitat a la feina i a la contribució de pageses, ramaderes, pescadores, forestals, productores i un llarg etcètera de dones professionals del món rural de Catalunya. Dones que ajuden  altres dones a  donar valor  al sector, a empoderar-se, a crear sinergies, xarxa, suport, ajuda i a generar contacte entre dones.

El projecte

La història prèvia de l’Associació De Dones del Món Rural, pageses i ramaderes de Catalunya es remunta a l’any 2008, quan l’Escola Agrària de l’Empordà va agrupar 12 dones del sector primari i va organitzar un viatge a Zumaia (País Basc) per conèixer la potència de l’associacionisme entre dones en aquella regió. Encara no existia una associació formal, però des d’aquell any, aquest grup de dones ha organitzat estades per conèixer projectes emprenedors liderats o cotitulats per dones a diverses localitzacions: Navarra, el Pallars, Ripollès, Empordà, Solsonès, Cantàbria, Sardenya, Menorca, Terres de l’Ebre, Penedès, Osona i l’última a Lleida. 

Poc a poc, cada vegada eren més les dones interessades en la proposta i la xarxa anava fent-se més gran i ampla, arribant a comprendre un territori més extens.

Més informació

L’any 2015, les dones de l’associació observen la necessitat d’estar connectades mitjançant les xarxes socials per anar més enllà de l’intercanvi ocasional i crear un vincle permanent i creen un grup de whatsapp. Aquest nou espai permetia compartir informació sobre cursos, formacions, fires, jornades, trobades, interessos personals, dubtes, etc. És aleshores que es comença a gestar el grup que, anys més tard, el gener de 2018 es convertí en l’Associació De Dones del Món Rural, pageses i ramaderes de Catalunya.

 

Gràcies a la iniciativa de les Escoles Agràries de l’Empordà, del Solsonès i del Pallars i amb l’objectiu de compartir experiències, formació i sortides, de crear sinergies i treballar per la igualtat d’oportunitats, neix l’Associació De Dones del Món Rural, pageses i ramaderes de Catalunya.

 

A partir de la seva creació, l’Associació Dones Món Rural experimenta un creixement exponencial de les sòcies, actualment formada per 160 dones de sectors, territoris, activitats professionals, edats i orígens molt diverses. Moltes de les sòcies són dones que impulsen els seus propis projectes o els tiren endavant en parella o amb la família i d’altres són assalariades.

Les dones de l’associació parteixen d’experiències diverses. Algunes han viscut des de petites al món rural i han participat del projecte familiar seguint la tradició, d’altres han impulsat els seu propi projecte; algunes han decidit tirar endavant el projecte amb la seva parella, d’altres han deixat feines anteriors que les estressaven i han apostat per dedicar-se a un ofici connectat amb la natura i el paisatge i d’altres s’han format en estudis del món rural. 

 

També van crear la figura de l’amiga o amic de l’associació amb l’objectiu de d’acollir altres perfils que tenien interès en ajudar en l’impuls i sosteniment de l’associació.

 

Com moltes altres organitzacions de dones, l’associació ha trobat entrebancs propis d’una societat encara masclista on cal trencar el fals “sostre de vidre”.  És per això que exigeixen el compliment de la Llei d’Igualtat per aconseguir, entre altres coses, l’ocupació de llocs de poder i decisió com els Consells Reguladors, les Comunitats de Regants o les gerències de les cooperatives.

 

L’Associació De Dones del Món Rural, pageses i ramaderes de Catalunya és una entitat sense ànim de lucre, independent, i no està vinculada a cap partit polític ni sindicat. Tot i això, és una entitat que vol incidir en les polítiques del Departament d’Agricultura de la Generalitat de Catalunya, ser present a les taules sectorials per tal de professionalitzar la seva activitat i empoderar les dones que en formen part. Cal tenir present que la pagesia està formada només pel 2% de la població catalana, però gestiona el 90% del territori. I les Dones del Món Rural són molt conscients que no se les té prou en compte.

Objectius del projecte

Objectius generals 

L’associació va desenvolupar un decàleg per afrontar els reptes i les oportunitats de les dones al món rural. Aquest document vol ser una guia a totes aquelles persones que vulguin construir un món rural més igualitari, just i conciliador.

 • Sensibilitzar i fer pedagogia de la figura de la dona al sector primari.
 • Promoure, exigir i defensar la igualtat d’oportunitats i de gènere.
 • Documentar, estudiar i evidenciar la situació de les dones al món rural.
 • Pressionar i influenciar els principals organismes de decisió.
 • Comunicar la importància de la presència de les dones al sector primari.
  • Impulsar la formació de les dones del sector agrícola, ramader, forestal i pesquer.
  • Retenir el talent femení i garantir el relleu generacional de les zones rurals.
  • Facilitar l’accés al finançament a les dones del món rural.
  • Estimular l’associacionisme de les dones del món rural.
  • Fomentar el sorgiment d’una nova etapa del sector primari a través de la renovació i la innovació.

  Objectius concrets 

  Els objectius concrets per aquest any són:

  • Comunicar la importancia de la presència de les dones al sector primari, en qualsevol sector, ja sigui agrícola, ramader o pesquer. 
  • Visibilitzar la feina al camp i les feines que fan les  dones en qualsevol dels diferents sectors. Sempre des de la perspectiva de gènere.

  En què s’invertiran els diners de la donació

  Amb l’aportació econòmica de la venda del calendari, l’Associació De Dones del Món Rural, pageses i ramaderes de Catalunya podrà dur a terme la primera fase del projecte de comunicació “Dones i Terra”, establint les bases d’aquest i estructurant el projecte amb l’objectiu de donar-li visibilitat mitjançant fotografies de dones treballant als diferents sectors rurals i crear una exposició itinerant per tot el territori català.

  Les seves dones referents

  “Cadascuna de les dones que cada matí es lleven per treballar al sector primari, és a dir, cadascuna de nosaltres, és una dona referent. Dones artistes, perquè recordeu, qui treballa amb les mans és una obrera, qui treballa amb el cap i les mans és una artesana i qui treballa amb el cap, les mans i el cor és una artista.”

  Recursos i Bibliografia

  BINIMELIS, Rosa., BOSCH, Mariona., HERRERO, Amaranta. (2008). Sol i serena. Dones, Món rural i pagesia. Barcelona, Espanya: Institut Català de les Dones. Generalitat de Catalunya. Recuperat de: https://dones.gencat.cat/web/.content/03_ambits/docs/publicacions_quaderns12.pdf 

  CASTAÑÉ, Gerard. (20 de juliol de 2020). Dones Rurals: la conquesta del poder i de la visibilidad. Mèdia.cat. Observatori crític dels mitjans [URL] Recuperat de: https://www.media.cat/2020/07/20/dones-rurals-a-la-conquesta-del-poder-i-de-la-visibilitat/ 

  Dones del Món Rural (2021) https://donesmonrural.cat/

  GOVERN ILLES BALEARS (9 de gener de 2019). El Pla d’Igualtat de Gènere del sector primari, una eina per a garantir la visibilització de les dones a l’agricultura, la ramaderia i la pesca. Nota informativa. GOIB. Conselleria del medi Ambient, Agricultura i pesca de les Illes Balears [URL]. Recuperat de: http://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strongel-pla-drsquoigualtat-de-gegravenere-al-sector-primari-una-eina-per-a-garantir-la-visibilitzacioacute-de-les-dones-a-lrsquoagricultura-la-ramaderia-i-la-pescastrong 

  JARNE, Antonieta (17 de juliol del 2020). La dona pagesa: invisibilitat econòmica i oblit social. Diari La Mañana de Lleida i Grup de treball del Patronat Municipal “Josep Lladonosa i Pujol” de l’Ajuntament d’Alguaire [URL]. Recuperat de: http://www.sistemesagraris.udl.cat/VII-FPER/album.pdf 

  GENERALITAT DE CATALUNYA (ed.). (1994). La dona del món rural. Situació i perspectives.

  MORA, Cristina. (28 de maig de 2018). Una radiografia de la situació de la dona en el món rural. Revista digital Dones de l’Associació de Dones Periodistes de Catalunya [URL]. Recuperat de: https://www.donesdigital.cat/noticia/1431/una-radiografia-de-la-situacion-de-la-mujer-en-el-mundo-rural/ 

  LORENZO, Brígida (coord.). (octubre del 2016). Programa de dones del món rural i marítim de Catalunya 2016-2020. Generalitat de Catalunya: Departament d’Agricultura, Ramaderia,  Pesca i Alimentació [URL]. Recuperat de: http://agricultura.gencat.cat/web/.content/01-departament/politiques-dones/enllacos-documents/fitxers-binaris/Programa-de-dones-2016-2020.pdf 

  GENERALITAT DE CATALUNYA (ed.). (octubre de 1990). La dona pagesa catalana davant l’horitzó de l’any 2000. Catalunya: Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicaciones i Departament de la Presidència. Comissió Interdepartamental de promoció de la DonaSAURA, Laura. (2020). Terra de dones. Pageses de Catalunya. Juneda, Lleida: Editorial Fonoll.

  Contacte

  www.donesmonrural.cat

  Instagram, facebook i twitter: @donesmonrural

  YouTube : Dones Món Rural