Puntes Rebels 2019 – en col·laboració amb el projecte “Dones per dones” de Pallassos Sense Fronteres.

Aquest projecte va néixer a les acaballes del 2007 a partir d’una missió exploratòria a Síria on es va contactar amb UNHCR a Damasc per tal d’oferir suport emocional als refugiats iraquians de forma genèrica, posant el focus en la infància. Després de diferents accions en les quals es combinaven espectacles i suport tècnic a una companyia de pallassos iraquians, tant des de UNHCR com des de Pallassos Sense Fronteres es va veure adequat organitzar dins del projecte una línia d’acció per donar suport emocional a grups de dones que havien patit abusos durant el conflicte bèl·lic iraquià. Els grups de dones eren molt heterogenis des d’un punt de vista social i d’edats i, tot i que les activitats anaven orientades a les dones refugiades traumatitzades, també es van fer tallers per oferir recursos relacionals fonamentats en la comicitat a les voluntàries que participaven en el seguiment i registre casa per casa de les famílies refugiades (outreach). No es van poder avaluar els resultats amb cap metodologia que tingués bases científiques però, de forma intuïtiva i amb el retorn de les dones i les coordinadores de UNHCR, s’entén que l’acció tenia un impacte destacable i que era molt apreciada.

L’any 2009 van fer la última acció a Síria, abans que el govern siri deixés d’autoritzar l’organització a fer més activitats al seu territori. L’any 2011, es va intentar redirigir el projecte cap a Jordània buscant el mateix perfil de beneficiaris. L’any 2012 s’hi van fer accions. El projecte va resultar en un empoderament important de les dones pallasses de l’organització i va deixar un pòsit important de treball de gènere en termes de visibilitat de la dona artista en clau protagonista i en el sentit de crear diàlegs entre dones d’occident i orient que anaven més enllà de la temàtica de les activitats.

No es va poder avaluar l’impacte a mig termini de la proposta ni els resultats sobre simptomatologies relacionades amb l’estrès post-traumàtic. La represa d’aquest projecte busca poder avaluar la nova intervenció.  

Objectiu general

Millorar l’estat d’ànim de les dones de diferents orígens que han patit abusos, maltractaments o altres situacions traumàtiques mitjançant eines de rehabilitació psicosocial i de potenciació de la resiliència.

Objectius específics

  • Reduir la simptomatologia de l’impacte de l’estrès post-traumàtic de les dones que han patit GBV (VBG – Violence Based Gender) mitjançant accions lúdiques i participatives basades en el circ i el clown.
  • Millorar les competències específiques del personal professional que treballa amb les dones dels diferents centres oberts i refugis en relació a la recuperació del trauma i a la resiliència.
  • Reforçar els processos de resiliència de les dones que han patit GBV mitjançant les emocions positives derivades dels tallers de jocs i espectacles realitzats.
  • Reforçar la capacitat comunitària i el teixit col·lectiu de les usuàries dels diferents serveis d’Abaad mitjançant les diferents activitats lúdiques i festives.

Amb quina organització local treballen?

ABAAD és una associació de dones que disposa de 8 centres oberts repartits per Trípoli, Beirut, Mount Lebanon, Bekaa i Saida on atenen per igual a dones libaneses o d’altres nacionalitats. Estan especialitzades en temes de gènere, prevenció de violència i abús intrafamiliar, capacitació de les dones per tal de fer front a situacions d’abús i violència i campanyes de sensibilització.

També disposen de 3 refugis (Safe Shelter) a diferents llocs del país on es protegeix a les dones que han estat víctimes de violència de gènere en el context del programa. ABAAD té com a objectiu aconseguir la igualtat de gènere com una condició essencial per al desenvolupament social i econòmic sostenible a la regió de l’Orient Mitjà i el Nord d’Àfrica (MENA).

ABAAD és una organització pionera, tant al Líban com a la regió MENA que promou la igualtat i la participació activa mitjançant la formulació de polítiques, la reforma legal, la transversalitat de gènere, eliminant la discriminació, a més de donar suport al desenvolupament i empoderament de les dones, donant-los el poder de participar plenament i efectiva en les seves comunitats. El treball consisteix a involucrar els homes en el desenvolupament de masculinitats que erradiquin la violència contra la dona com un dels seus principals pilars.

Beneficiàries:

  • Agents socials que actuen en els centres oberts i refugis (40 aprox.)
  • Dones que han patit violència de gènere, amb els seus fills i filles, i que estan en els refugis. 
  • Dones usuàries dels programes que es duen a terme als Centres Oberts. 

Les dones pallasses que han participat en el projecte fins ara són  la Lola González, Marta Ribas, Miriam Lozano, Victoria Alcaraz, Montse Trias, Maite Guevara, Miriam Crespo i Cristina Garcia. 

El passat setembre de 2018, la Marta Sitjà, la Victòria Alcaraz, La Fanny Giraud i la Jimena Cavalletti van ser presents al Líban per continuar amb aquesta tasca.